Accessories for AIRLESS PAINT SPRAYERS

ملزومات و متعلقات دستگاه رنگ پاش ایرلس
گان ایرلس برقی و ایرلس بادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع گان پاشش رنگ برای دستگاه ایرلس  در فشار های 375 bar   بدون فیلتر و 250 bar با فیلتر موجود و با قیمت رقابتی قابل ارائه می باشد.

آدور ابزار در جایگاه  وارد کننده دستگاه های رنگ پاش ایرلس بادی و ایرلس برقی، جهت ارائه خدمات هرچه بهتر پس از فروش و تامین نیازهای ثانویه و ملزومات مورد نیاز مشتریان خود و استفاده کنندگان از دستگاه های رنگ پاش ایرلس برقی، مبادرت به ارائه انواع لوازم یدکی و لوازم جانبی دستگاه های ایرلس برقی و بادی نموده است.

کلیه متعلاقت و لوازم جانبی دستگاه های رنگ پاش ایرلس برقی و ایرلس بادی ماننده گان ایرلس، شیلنگ ایرلس، نازل ایرلس و کیت پکینگ یا قطعات یدکی تعمیراتی دستگاه ایرلس موجود و آماده تحویل می باشد.

انواع نازل پاشش رنگ دستگاه ایرلس برقی و شیلنگ ایرلس نیز موجود می باشد.